สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยใช้แอพพลิเคชั่น KineMaster บนโทรศัพท์มือถือ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลำนางรอง วันที่ 04-06-2564


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยใช้แอพพลิเคชั่น KineMaster บนโทรศัพท์มือถือ
โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย... 
- นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง ในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
- นักประชาสัมพันธ์ และพนักงาน อบต.ลำนางรอง ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมฯ
- ทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T ตำบลลำนางรอง โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยความร่วมมือ(MOU ระหว่างวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง)
.
ทีมวิทยากร นำโดย ผศ.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์(ฝ่ายศูนย์วิจัย)
นายรัตนชัย ชินานุปกรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบ​เครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
นายปฐม นิ่มหัตถา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหลักสูตรประกาศนียบัตร
พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
.
ขอขอบพระคุณ ท่านคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร ให้มีความรู้ในด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป