สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (มอบถังขยะติดเชื้อสีแดง) วันที่ 04-06-2564


วันที่ 4 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นางสาววิไลพร  เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธีระพงษ์  ศิริวรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จาก สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ลงพื้นที่ตามกำหนดการมอบวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ณ ศูนย์คัดกรองและรายงานตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแเดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี อสม. ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ
.
(รายละเอียดตามกำหนดการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยนักวิชาการสาธารณสุขได้ประสาน อสม.ในพื้นที่ ทางไลน์กลุ่ม)