สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การสร้างแนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม จัดโดย U2T ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-06-2564


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยความร่วมมือ(MOU)ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
กิจกรรม การสร้างแนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม
ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
.
โดย ได้รับเกียรติจาก นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
- บุคลากรจ้างเหมาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(ทีม U2Tตำบลลำนางรอง) นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
- วิทยากรจากเทศบาลตำบลโนนดินแดง และผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสะแกกวน ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
- วิทยากรโดย อาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
.
ในการนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
และบุคลากรจ้างเหมาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(ทีม U2Tตำบลลำนางรอง) ได้เข้าร่วมประชุม หารือ แนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง  ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
(รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)