สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดแหล่ง แพร่ระบาดของเชื้อโรค lumpy skin ในโคกระบือ บ้านฐานเจ้าป่า ม.12 วันที่ 16-06-2564


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
คณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ โคกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ บ้านฐานเจ้าป่า โดย นายชัยนาท  ศิลป์อยู่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมกันปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดแหล่ง แพร่ระบาดของเชื้อโรค lumpy skin ในโคกระบือของบ้านฐานเจ้าป่า  หมู่ที่ 12 ตำบลลำนางรอง  จำนวนคอกสัตว์  22 คอก 22 ครัวเรือน  โคกระบือ โคกระบือ 125 ตัว