สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 24 - 25 มิ.ย.2564


วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ซึ่งจัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
นำโดย นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
พร้อมด้วย คณะครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย
ศพด.บ้านหนองเสม็ด 
ศพด.บ้านลำนางรอง
ศพด.บ้านโคกเพชร   
ศพด.บ้านคลองหิน 
ศพด.บ้านคลองโป่ง
ศพด.บ้านหนองบอน
ศพด.บ้านป่าไม้สหกรณ์
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
นักประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
.
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรัตนชัย ชินานุปกรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
และ นางสาวสรวีย์ ธรรมสารวิญญู ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในโครงการฯ
(รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)