สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง วันที่ 26-06-2564


ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง 
ได้รับการประสานจาก CDCU อ.โนนดินแดง (ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ระดับอำเภอ)
ขอความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ณ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
เนื่องด้วย มีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และมีกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเสี่ยงสูงอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านคลองโป่ง
.
ดำเนินการโดย... นายวีระชัย  สีตะริสุ และนายพิมนต์  ชื่นพงษา สังกัด สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง