สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานกักกันโรคท้องที่(Local Quarantine) ณ วัดโนนดินแดงใต้ วันที่ 30-06-2564


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการภายใน อบต.ลำนางรอง
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานกักกันโรคท้องที่(Local Quarantine)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอโนนดินแดง
เพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ณ วัดโนนดินแดงใต้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

.

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนอาหาร-น้ำดื่ม
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต8
นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง