สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง รับการตรวจประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิไลพร  เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววณัชมล  อาวาทย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564
นายขาล สอนฤทธิ์  สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง
นางพรประภา กรังสูงเนิน ท้องถิ่นอำเภอโนนดินแดง
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง