สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการวันเข้าพรรษา 23-07-2564


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล) พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกิจกรรม โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
สืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา
โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต8 พร้อมคณะ
นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง
ดาบตำรวจสมเกียรติ บุญมามอญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เจลแอลกอฮอล์ สังฆทานและสิ่งของปัจจัยที่จำเป็น แด่พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง
และพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
ณ วัดใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
และส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา
จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง