สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เข้าแถวเคารพธงชาติ 19-07-2564 และโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19-21 ก.ค.2564


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล) พนักงานจ้าง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ เข้าแถว เคารพธงชาติ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้กล่าวให้โอวาท
ก่อนนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ
.
เวลา 09.00 น. นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564 
พร้อมบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย/อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนันตำบลลำนางรอง  
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
(รายละเอียดการฝึกอบรมปรากฏตามไฟล์ภาพเอกสารที่แนบมาด้วย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
.
จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง (ผู้ประสานงานโครงการฯ นายวิทยา ชาติคำดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.080-2553691)