สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รองนายก อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 02-08-2564


วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง
โดยนายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการฯ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง 
และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งประจำในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอโนนดินแดง นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดง
ได้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและหารือข้อราชการที่สำคัญของอำเภอโนนดินแดง