สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง เข้าเวรสถานที่กักตัวโควิด-19 วัดโนนดินแดงใต้ ปี 2564 เริ่มวันแรก 01-07-2564


ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่กักกันตัว Local Quarantine ระดับอำเภอและตำบล (อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้
.
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น.
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย นายวีระกุล ปักเคเต ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอโนนดินแดง ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine ของอำเภอโนนดินแดง ประกอบด้วย
1. ศูนย์กักกันตัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดินแดง (หลังเก่า) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
2.ศูนย์กักกันตัว อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
ทั้งนี้ มีผู้ถูกกักตัวในสถานที่กักตัวฯ จำนวนทั้งหมด 50 คน
.
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอำเภอโนนดินแดง มอบหมายให้ นายวีระกุล ปักเคเต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ พร้อมมอบน้ำดื่ม กาแฟ อาหารว่าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ฯ โดยมี นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 พร้อมคณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้
.
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
คณะเจ้าหน้าที่จาก กศน.อำเภอโนนดินแดง มอบน้ำดื่ม โอวัลติน และกาแฟ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้
.
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้