สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ร่วมจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่นอน และหมอน สำหรับใช้ในสถานที่กักกันตัว Local Quarantine อำเภอโนนดินแดง วันที่ 05-08-2564


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง และผู้เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่นอน และหมอน สำหรับใช้ในสถานที่กักกันตัว Local Quarantine ระดับอำเภอและตำบล (อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
และศูนย์กักกันตัว Local Quarantine โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดินแดง (หลังเก่า) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
ศูนย์กักกันโรค ตาม พรบ.โรคติดต่อ(COVID-19) อบต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน : นางสาววิไลพร  เก่งเดช  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.ลำนางรอง