สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 05-08-2564


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง
นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และทบทวนระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ตามที่ นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมฯ  ณ หอประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
.
ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนางบุญเรือน รัตนา ในโอกาสผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง
.
จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลที่เพิ่งโอนย้ายมาจากกองทัพอากาศ 1 ท่านคือ พันจ่าอากาศเอกปุณรัตน์ แผ้วพลสง(ชื่อเล่น เป้ง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ซึ่งได้เดินทางมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นวันแรก ได้แนะนำตัวในที่ประชุม
.
ก่อนปิดการประชุมในวันนี้
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้ขอความอนุเคราะห์พนักงานประจำหมู่บ้าน
นำวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ส่งมอบให้ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ
ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้เผยแพร่วารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์
www.lamnangrong.go.th/news.php?type_id=14