สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พนักงาน อบต.ลำนางรอง และคุณครู-ผู้ดูแลเด็ก ส่งมอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ให้ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 พนักงาน อบต.ลำนางรอง และคุณครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้เริ่มทยอยนำวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563)
ส่งมอบให้ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ
.
ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้เผยแพร่วารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง เพื่อสะดวกในการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์
http://lamnangrong.go.th/news.php?type_id=14
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอขอบพระคุณคุณครู-ผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน อบต.ลำนางรอง ทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้ค่ะ