สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปลัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 05-08-2564


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 04.00 - 16.30 น.
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2