สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายก อบต.ลำนางรอง ปลัด อบต.ลำนางรอง มอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง วันที่ 03-08-2564


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.
ในช่วงท้ายของการประชุมเรื่องการดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
มอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง(หรือผู้แทน)
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ
ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้เผยแพร่วารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง เพื่อสะดวกในการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ http://lamnangrong.go.th/news.php?type_id=14