สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11-08-2564


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลที่เพิ่งโอนย้ายมาจากกองทัพอากาศ 1 ท่านคือ พันจ่าอากาศเอกปุณรัตน์ แผ้วพลสง(ชื่อเล่น เป้ง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ซึ่งได้โอนย้ายมาปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แนะนำตัวในที่ประชุมสภาฯ
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้ส่งมอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป
.
การประชุมสภาฯ ในวันนี้ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยสำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ
ในส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัย และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี