สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง เข้ารับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2564 วันที่ 17-08-2564


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.
อบต.ลำนางรอง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
ของ อปท. ทั้ง 4 แห่งในอำเภอโนนดินแดง
ณ ห้องประชุมชั้น2 ทต.โนนดินแดง