สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.สำหรับสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีฯ วันที่ 14-08-2564 และ15-08-25


อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.
สำหรับสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีฯ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
*** กองคลัง อบต.ลำนางรอง
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเมธ์สิรัญดา ธนันวรากิจจ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
*** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณัฐริกา  ขวัญสุนู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณรัตน์  คราดกระโทก คนงานทั่วไป
.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.buriramcity.go.th/index.php/content_page/item/1330-25631203