สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รองนายก อบต.ลำนางรอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) อำเภอโนนดินแดง วันที่ 13-08-2564


วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19)
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ณ ห้องประชุมเราสู้ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง