สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ รพ.สต.บ้านลำนางรอง วันที่ 16-09-2564


วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง นำโดย นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง และคณะ
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง สมาชิก พอ.สว.อ.โนนดินแดง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง
(นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นางสาววิไลพร เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ลำนางรอง)
ร่วมลงพื้นที่ การออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm COVID-19 Vaccine) จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)
แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง จำนวน 100 ราย
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำนางรอง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.