สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


วันที่ 23 กันยายน 2564
น.ส. วิไลพร เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
และ น.ส. เอมอร พละเดช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์