สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันเด็ก 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญ และเพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

                    "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"