สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการ Big cleaning day ศุนย์เด็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง


โครงการ Big cleaning day ตามแผนงานการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ศพด.ในสังกัดอบต.ลำนางรอง มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม .ได้รับความร่วมมือ จากผุ้ปกครองเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ท่านนายก สันติ นาวีสัมพันธ์ /ผู้บริหารทุกท่านและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ที่ได้มาเยี่ยมดูบริบท ของศพด.และได้สอบถาม แนะนำ ในส่วนที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ให้ดีขึ้น