สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่สำรวจคูกันช้าง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ลงพื้นที่สำรวจคูกันช้าง เพื่อจัดทำแผนงบประมาณเส้นทางเข้าสู่ที่สาธารณะเส้นทางศึกษาวิถีชุมชนเพื่อการศึกษาดูงานในวันข้างหน้าตามยุทธศาสตร์แผน 3 ปี ในการนี้ขอบคุณนายสุรินทร์ กลีบกลาง รองประธานสภาฯ , นายเจริญชัย ยาพยนต์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ,นายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกฯ, นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกฯ , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ที่นำเสนอปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง