สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


น้ำดื่มสะอาดปลอดภัย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ สำหรับเด็ก 3 – 5 ขวบ พัฒนาการสมวัย ได้น้ำดื่มสะอาดปลอดภัย ทั้ง 7 ศูนย์ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ในการนี้ขอขอบคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านที่ดูแลการติดตั้งเป็นอย่างดี และขอขอบคุณสมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้านที่ผ่านงบประมาณครับ