สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือด้านยาเสพติด


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือด้านยาเสพติด โดยแนวนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น รถรับส่งนักเรียน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาเยาวชน และการอบรมเยาวชนตำบลลำนางรอง ในการนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ