สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์