สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


สำรวจผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรองเพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการ แก้จน คนบุรีรัมย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับครัวเรือน แบบพุ่งเป้ารายบุคคล