สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก พร้อมมอบป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทรายอะเบทให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์