สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การขุดลอกสระเยาวชนบ้านคลองหินหมู่ที่ 4 ฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินงานการขุดลอกสระเยาวชนบ้านคลองหินหมู่ที่ 4 และนำดินถมที่เพื่อปรับเตรียมการทำสนามกีฬาและสวนสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณนายสมจิตร ตุ้มทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4 และนางสมศรี ถาวร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และตัวแทนพี่น้องประชาคมหมู่ที่ 4 รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองทั้ง 15 หมู่บ้านที่ผ่านงบประมาณครับ