สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนดินแดง อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านคลองหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์