สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเสาวรสสู่มาตรฐาน”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเสาวรสสู่มาตรฐาน” เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าและมาตรฐานที่ดีขึ้น พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์