สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำนางรอง (สัจจะวันละ 1 บาท)


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำนางรอง (สัจจะวันละ 1 บาท) จำนวน 100,000 บาท โดยเป็นเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติฯ ให้แก่ นายโสภี ปุ้มสระเกต ประธานกองทุนฯ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ชั้น 2 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์