สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครั้งที่ 1/2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.) ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์