สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์