สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เพื่อให้ความรู้แกนนำสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่คนในชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์