สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน ในกรณีครัวเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ตึกแถว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะเพิ่มเติม อย่างน้อย 3 ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย โดยให้มีในทุกชุมชน

#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน