สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ ลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนแปลงผักปลอดสารพิษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการปลูกผักและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขและสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว