สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม Big cleaning day พื้นที่ในตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม Big cleaning day พื้นที่ในตำบลลำนางรอง โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง บ้านป่าไม้สหกรณ์หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง เสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน และมีการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่