สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดย สำนักปลัด อบต.
ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยจัดอบรมให้ความรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง สาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน
สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง 
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจอิทธิกร ราชประโคน ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง ช่วยราชการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ปราชญ์การทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นวิทยากรในโครงการฯ