สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายก อบต.ลำนางรอง ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการ Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม” ภายในปี 2568 เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน วันที่ 01-10-2563


นายก อบต.ลำนางรอง ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการ Buriram Eco City  “บุรีรัมย์ปลอดโฟม” ภายในปี 2568 เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน

BuriramEcoCity บุรีรัมย์ปลอดโฟม KickOffBuriram บุรีรัมย์ทำก่อน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขานรับโครงการ Buriram Eco City  “บุรีรัมย์ปลอดโฟม” ภายในปี 2568 เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง จังหวัดบุรีรัมย์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 208 แห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำร่องให้ตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปลอดโฟมและลดการใช้พลาสติก เพื่อให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง จากสารปนเปื้อน สารอันตรายของอาหารภาชนะโฟม ลดมลพิษ ลดการทิ้งขยะที่ยากต่อการย่อยสลายและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี  เป็นการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนในระยาวภายใต้โครงการ Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม ประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน เช่น ตลาดนัดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นตลาดปลอดโฟมภายในปี พ.ศ.2568 โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานหนุนเสริมตามบทบาทภารกิจ
โดยมี นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี  และมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคเอกชนร่วมด้วย

ท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข