สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมคณะกรรมการตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง วันที่ 12-10-2563


การประชุมคณะกรรมการตำบล วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
โดยมีปลัดอำเภอ สัสดีอำเภอโนนดินแดง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง กำนันตำบลลำนางรอง(ประธานกรรมการตำบลลำนางรอง) ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง อกม.หมู่บ้าน คณะกรรมการตำบล และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าร่วมการประชุมฯ และรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวน และพายุฝนฟ้าคะนอง
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง
และเพื่อวางแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงที