สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และสายงานผู้ปฏิบัติ(ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)
    รายละเอียดข่าว :

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และสายงานผู้ปฏิบัติ(ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และสายงานผู้ปฏิบัติ(ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)
- ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- นักโภชนาการ(ปก./ชก.)
- นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)
- เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.)
- เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.)
- นายช่างเขียนแบบ(ปง./ชง.)
- เจ้าพนักงานประปา(ปง./ชง.)

(รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย)

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และสายงานผู้ปฏิบัติ(ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 146317 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน