สินค้าโอทอป
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลำนางรอง
1. 
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ : บ้านนองเสม็ด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15
2. กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน - สุกรพันธุ์ : บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 14
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้/ขี้เลื่อย : บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป : บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 และบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9
5. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ : บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 และบ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13
6. กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือ : บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 และฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเห็ด : บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 11

 

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน จัดทำโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง
http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=873&type_id=35

 

 

กลุ่มหัตถกรรมกรองหญ้าคา หมู่บ้านโคกเพชร

             

 

ผลเสาวรสสดๆจากไร่ และน้ำเสาวรส
หมู่บ้านคลองโป่ง หมู่บ้านเขากระเจียว หมู่บ้านคลองหิน

คำขวัญประจำหมู่บ้านคลองโป่ง
“ธรรมชาติสวยงาม มีผักปลอดสาร เล่าขานงานศิลป์ ชาวบ้านมีอยู่มีกิน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

“เสาวรสหวาน จักสานหวาย หลากหลายธรรมชาติ”

ขอเชิญชวนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านคลองโป่ง 
หมู่ที่ 5 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
พักบ้านโฮมเสตย์ สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ 
ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน การจักสานหวาย
ชิมน้ำเสาวรสสดๆจากไร่

สนใจเข้าพัก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ติดต่อ 0927911934  ผู้ใหญ่ศุภมาศ

การสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์(Airbnb) ของ อบต.ลำนางรอง เพื่อส่งเสริมการให้บริการที่พัก (หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านคลองโป่ง ต.ลำนางรอง) ตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
http://lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=875&type_id=30

 

 
 

 

http://www.ป่าดงใหญ่.com/ > แหล่งข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน > ชุมชนบ้านคลองหิน  
 

 

 กลุ่มจักสานหวาย หมู่บ้านคลองโป่ง

 

 

หมู่บ้านหนองเสม็ด มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระสยามเทวาธิราช ตั้งอยู่
ทำให้คนสัญจรผ่านไปมาแวะสักการะอยู่เสมอ
จึงเกิดอาชีพขายพวงมาลัยดอกไม้สดขึ้น

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1401081 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน