สินค้าโอทอป
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

 

นายสันติ นาวีสัมพันธ์

0817909028

 
 

 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
 
 
     

นายสำรวย พ่วงแพ

0870975870
 

นายสุทัศน์ โครตประทุม

0987746124

รองนายก อบต.ลำนางรอง
คนที่ 1

 

 

รองนายก อบต.ลำนางรอง
คนที่ 2

 

                                            
 
     
 

นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์
0610321435

 
  เลขานุการนายก อบต.ลำนางรอง  
     
     

 


 

 

 

 

 
     
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลลำนางรอง
http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=574&type_id=33
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(ส.อบต.)
http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=574&type_id=33
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1426727 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน