สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 พ.ย. 2563    บอร์ดผังขั้นตอนกระบวนงานต่างๆ ขั้นตอนการติดต่อราชการภายใน อบต.ลำนางรอง 377
  24 ก.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 2563 137
  24 ก.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 2563 139
  24 ก.ค. 2563    คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน อบต.ลำนางรอง 137
  18 ธ.ค. 2562    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 2562 131
  20 พ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 2562 157
  9 ต.ค. 2562    ประกาศใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2563 157
  22 พ.ย. 2561    คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 149
  22 พ.ย. 2561    ประกาศใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2561 153
  22 พ.ย. 2561    ประกาศใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2562 157
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1426691 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน