สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 การประเมิน LPA
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ม.ค. 2567    การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ผู้ประเมิน) 38
  22 ม.ค. 2567    การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ทีมประเมิน) 53
  22 ส.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 73
  26 ส.ค. 2564    ด้าน1 ตรวจผลงานปีงบ 2563 วันที่ 17-08-2564 149
  26 ส.ค. 2564    ด้าน2 ตรวจผลงานปีงบ 2563 วันที่ 17-08-2564 143
  26 ส.ค. 2564    ด้าน3 ตรวจผลงานปีงบ 2563 วันที่ 17-08-2564 137
  26 ส.ค. 2564    ด้าน4 ตรวจผลงานปีงบ 2563 วันที่ 17-08-2564 134
  26 ส.ค. 2564    ด้าน5 ตรวจผลงานปีงบ 2563 วันที่ 17-08-2564 182
  21 ม.ค. 2564    ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment LPA) ประจำปี 2563 169
  20 ม.ค. 2564    ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment LPA) ประจำปี 2562 174

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1426689 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน