สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ระเบียบ/กฏหมาย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มี.ค. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ-ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉบับ-3-2 76
  14 มี.ค. 2566    แนวทางการใช้รถช่วยเหลือ 62
  14 มี.ค. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ-1 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 62
  14 มี.ค. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ-ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉบับ-2-1 65
  14 มี.ค. 2566    ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารฯ-พ.ศ.2562 58
  14 มี.ค. 2566    ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารฯฉบับที่-2-พ.ศ.2563 57
  14 มี.ค. 2566    ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามฯพ.ศ.2563 72
  14 มี.ค. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ-พ.ศ.2541-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-และ-3-พ.ศ.2543 59
  14 มี.ค. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ-พ.ศ.2548-และที่แก้ไขเพิ่มถึง-ฉบับที่-3-พ.ศ.2561 64
  14 มี.ค. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-2พ.ศ.2554 66

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1401103 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน